Link Terkait :.

Perkembangan Kinerja

(Rp ribuan)     

Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Aset 4.006.548 4.899.140 5.868.875 7.126.170 8.394.579 9.640.826 11.215.933 13.035.213
Dana Pihak Ketiga 2.991.846 3.526.661 4.677.054 6.188.699 6.880.752 8.080.189 9.355.433 10.907.226
Kredit Yang Diberikan 2.034.585 3.095.020 3.944.684 4.796.968 5.972.213 7.045.648 8.148.044 9.020.153
Modal Disetor 194.994 212.573 239.823 307.301 388.441 471.581 624.793 743.054
Laba Tahun Berjalan 77.514 131.459 168.745 173.899 216.089 245.669 262.602 289.520
Rasio Keuangan :
»  CAR 18,90% 17,86% 17,53% 17,74% 16,87% 17,63% 19,21% 21,76%
»  LDR 68,00% 87,76% 84,34% 77,51% 86,80% 87,20% 87,09% 82,70%
»  ROA 2,76% 3,80% 4,17% 3,45% 3,33% 3,42% 3,19% 2,91%
»  ROE 30,72% 38,74% 39,77% 28,93% 26,20% 25,80% 22,14% 19,96%
»  BOPO 80,23% 81,35% 70,23% 76,97% 71,33% 70,12% 71,77% 73,20%
»  NPL-Gross 0,12% 0,09% 0,13% 0,15% 0,17% 0,35% 0,48% 0,56%
»  NPL-Net 0,06% 0,01% 0,03% 0,04% 0,04% 0,11% 0,10% 0,12%